In deze Nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen:

  • Vrijwilliger worstelt met grenzen, ook die van hemzelf
  • Vaccinatiegraad tegen griep moet omhoog
  • 'Grenzeloos leven', een dag van oprechte verbinding
  • Gemeenten moeten afspraken over huishoudelijke hulp verbeteren
  • Zorgen over koopkracht middeninkomens
  • Rapportage belangenbehartiging september 2018
  • Discussie over het pensioenstelsel

U kunt de complete nieuwsbrief hier lezen.