Jaarlijks worden er honderden mensen opgelicht door mensen die op een geloofwaardige en verschillende manieren, het vertrouwen van de burger winnen.


De puzzel op pagina 62 van Ons Magazine Limburg april blijkt niet compleet.

Op 1 maart 2023 werd onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Er waseen grote opkomst.

Seniorenvereniging Sint Martinus prijst zich gelukkig dat binnen de vereniging 2 leden het certificaat van
ouderenadviseur hebben behaald: André Odding en Ellen Houben- van Lier.


In het KBO-PCOB magazine van november 2022 stond het artikel "We gaan niet bij de pakken neerzitten" .
Dit artikel geeft niet de correcte informatie. Ter toelichting:

Tijdens de viering van de Dag voor de ouderen werden de inzendingen voor de fotowedstrijd gepresenteerd.

De thema's in deze nieuwsbrief: