De agenda van de Ledenraad KBO-PCOB van 8 maart had één belangrijk onderwerp: de toekomst van KBO-PCOB. Een belangrijk onderwerp dat leidde tot een levendige gedachtewisseling en een positieve uitkomst. Lees hier meer in het Informatiebulletin.

Lees ook de maart-editie van de nieuwsbrief voor KBO- en PCOB-leden.