Woensdag 3 april werd in D’n Haammaeker de jaarlijkse ledenvergadering gehouden.

Voorafgaand aan de vergadering was er een lezing door Op het Broek Uitvaartverzorging, “Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt”, over afscheid nemen van een dierbare. In deze lezing zijn de verschillende manieren van afscheid nemen aan bod gekomen. Aan de hand van dia’s kregen wij inzicht in de gang van zaken rond een overlijden.

Na deze lezing was het woord aan Pastoor Lipsch die liet zien wat de mogelijkheden zijn bij een afscheid in de kerk, zowel bij een H. Mis (die grotendeels volgens vastgestelde elementen plaatsvindt) als bij een afscheidsdienst, waarbij veel meer eigen inbreng mogelijk is.

Na de pauze met koffie/thee met vlaai begon de vergadering.

Tijdens de vergadering werd Annie Hesen herbenoemd als bestuurslid en de vergadering ging akkoord met volgende termijn als voorzitter voor Karel Henderikx.
Beiden gefeliciteerd en veel succes toegewenst.

De vergadering ging akkoord met de begroting en met de verhoging van de contributie met één euro per 1 januari 2025.

De aanwezige jubilarissen (25 en 30 jaar lid) werden in het zonnetje gezet.

Zowel bij de lezingen als bij de vergadering waren er schrijftolken aanwezig. Dankzij deze tolken konden de mensen met een minder goed gehoor de lezing en vergadering goed volgen. De uitgesproken woorden werden razendsnel omgezet in geschreven tekst, die vrijwel tegelijkertijd werd geprojecteerd op een groot scherm. Dank daarvoor.