Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief KBO Limburg


Vanaf vrijdag 12 januari ontvangen alle leden van KBO Limburg met een bij ons bekend mailadres als extra service een editie van Ons digitale Mailmagazine. Deze leden krijgen naast elf keer per jaar de papieren Ons nu ook maandelijks (steeds tussen twee papieren versies) een digitale Ons.
Wilt u deze editie ook ontvangen? Geef dan uw mailadres aan ons door!

Een van de onderwerpen:

Knipsel mailmagazine