De KBO wil meer zichtbaar zijn in Limburg.


Daarom wordt een start gemaakt met meer communicatie, informatie en leesplezier voor KBO-leden.

Vanaf vrijdag 12 januari ontvangen alle leden van KBO Limburg, met een bij de afdeling bekend mailadres, als extra service naast elf keer per jaar de papieren Ons nu ook maandelijks een digitale Ons. In het januarinummer van Ons magazine dat 18 december uitkwam, bent u hierover geïnformeerd.

De digitale Ons verschijnt op een vrijdag, steeds tussen twee papieren versies van Ons in .