De meeste ongelukjes gebeuren thuis. Ook u als mantelzorger kunt hiermee te maken krijgen.


Hoe handelt u dan of kunt u deze ongelukjes voorkomen?

Rond dit thema organiseert Synthese op 24 augustus een bijeenkomst.Aanmelden is nodig. Zie voor meer informatie deze uitnodiging.