Jaarlijks worden er honderden mensen opgelicht door mensen die op een geloofwaardige en verschillende manieren, het vertrouwen van de burger winnen.

Ze gebruiken trucs via telefoon, laptop of PC om persoonlijke gegevens te achterhalen en daar misbruik van te maken. Buiten de grote emotionele schade loopt de financiële schade soms tot in de duizenden euro’s.

In principe kan iedereen slachtoffer zijn maar vaak zien we dat ouderen en soms ook kwetsbare mensen het slachtoffer zijn, omdat deze doorgaans goed van vertrouwen zijn en minder kennis hebben van computers en digitale communicatie.

Daarom vindt er een voorlichtingsactiviteit plaats, georganiseerd door Discovery Centrum Landgraaf in nauwe samenwerking met KBO Limburg en Provincie Limburg.
De presenatatie is in handen van Har Timmermans.

Tijdens deze voorlichtingsactiviteit laten wij u diverse manieren zien hoe er van uw vertrouwen misbruik gemaakt kan worden. Deze situaties zijn gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk. Wij vertellen u hoe u alert kunt zijn op mensen die u proberen op te lichten en wat u moet doen als u ondanks uw voorzorgsmaatregelen toch slachtoffer wordt van oplichtingspraktijken.

De opzet van de activiteit is zodanig dat u situaties leert herkennen en leert wat u moet doen als u verdachte zaken tegenkomt op uw telefoon, laptop of computer.
Ook is er voldoende ruimte voor vragen en opmerkingen.

De interactieve voorlichtingsactiviteit duurt ongeveer een uur en een kwartier (exclusief eventuele pauze).

Graag willen wij u uitnodigen om deze workshop te bezoeken.

De activiteit vindt plaats in Gemeenschapshuis D’n Haammaeker, Hoogstraat 2 in Neer.
Datum: 2 juni 2023, aanvang 14.00 uur.
Deelname aan de workshop is gratis.
Wel vragen wij u om u (uiterlijk 20 mei) aan te melden bij Annie Hesen, tel.  06 5125 1514.