Voor ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, is bij de gemeente jaarlijks een persoonlijk
participatiebudget beschikbaar.
De gemeente heeft ons gevraagd om de pensioengerechtigden die lid zijn van onze vereniging op de hoogte stellen van
de mogelijkheid van het aanvragen van het persoonlíjk participatiebudget. De verwachting is namelijk
dat veel pensioengerechtigden hier niet van weten.
In deze flyer is informatie opgenomen over het persoonlijk participatiebudget voor pensioengerechtigden.