KBO PCOB heeft maandag een brandbrief gestuurd aan de fractievoorzitters van de Tweede kamer met de oproep de koppeling van de AOW met het minimumloon te herstellen en daarmee de AOW te redden.

Het kabinet wil gepensioneerden weliswaar tegemoetkomen door de ouderenkorting te verhogen, maar dat is een wel heel bescheiden sigaar uit eigen doos.
Bovendien komt de ouderenkorting niet terecht bij gepensioneerden met lagere inkomens, die hier dus niets aan hebben.
Woordvoerder Gusta Willems: “Gepensioneerden zijn boos en terecht! Het is geen stijl als hun AOW wordt uitgehold terwijl senioren door alles en iedereen in koopkracht worden gepasseerd.”
De brief aan de fractievoorzitters benadrukt dan ook dat de AOW het basisinkomen is voor iedere senior in Nederland.
Daaraan mag niet worden getornd, want AOW’ers kunnen hun inkomen niet meer op een andere wijze verhogen.

Gusta Willems: “Het is een kwestie van vertrouwen. Senioren moeten erop kunnen rekenen dat ze erbij blijven horen qua koopkracht.”
Volgens de CPB-doorrekening van het coalitieakkoord is dat niet het geval.

Gepensioneerden gaan er deze kabinetsperiode op achteruit en raken gemiddeld een half procentpunt per jaar achterop vergeleken met werkenden en uitkeringsgerechtigden.

Statement Maatschappelijke organisaties
Een coalitie van vakbonden, seniorenorganisaties waaronder ook KBO PCOB en organisaties voor patiënten, mensen met een beperking en armoedebestrijding, heeft de handen ineengeslagen.
Ook zij roept de Tweede Kamer op de koppeling in stand te houden tussen het wettelijk minimumloon, de AOW en het sociaal minimum. Dat is een kwestie van beschaving.
Deze coalitie heeft gisteren een statement afgegeven aan het nieuwe kabinet en aan de Tweede Kamer.
Daarin staat o.a. dat de stijging van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen van groot belang zijn voor het vergroten van de bestaanszekerheid in Nederland.
Anders lopen de inkomensachterstanden van ouderen en uitkeringsgerechtigden nog verder op. Dat is onaanvaardbaar.

Hier de brandbrief van KBO PCOB en het volledige statement van de maatschappelijke organisaties.