Tijdens de jaarvergadering hebben wij kennis kunnen maken met het Plattelandshoés in Panningen. Een vergelijkbaar inititief is het Samen Zorgen Huis in Baexem.

Stichting Samen Zorgen Huis Leudal neemt in januari 2018 het eerste Samen Zorgen Huis in gebruik. Het Samen Zorgen Huis is een burgerinitiatief. De zorg wordt gegeven op een prachtige plek, namelijk in het voormalige klooster Mariabosch in Baexem (gemeente Leudal).

Het Samen Zorgen Huis, kortweg SZHL, wordt gerealiseerd mét en vóór de zieke medemens, haar of zijn naaste(n) en de inwoners van Leudal. Dit gebeurt in samenwerking met de huisarts, verpleegkundige en met de steun van diverse zorginstanties.

Het SZHL is een ‘kort bij thuis ziekenhuis’, waar op liefdevolle en deskundige wijze kortdurende zorg wordt geboden aan een bepaalde groep patiënten. Patiënten die nu opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Er wordt ook palliatieve zorg geleverd. In de laatste levensfase van bewoners kan hierdoor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven geboden worden voor de bewoner en de naasten.

Meer informatie over het Plattelandshoés vindt op hun website.
Ook Stichting Samen Zorgen Huis heeft een website waar u meer informatie kunt vinden.