In deze aflevering:

  • Voor lokale belangenbehartigers is er een training lokale verkiezingsprogramma’s beïnvloeden
  • Expertmeeting over ouderenmishandeling voor ouderenadviseurs
  • Win een Tworby en fiets weer comfortabel!
  • Digitale informatiebijeenkomst over AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen)
  • In gesprek over geestelijke verzorging thuis in de palliatieve fase
  • Raad van Ouderen schreef een brief aan de informateur; lees deze brief.

Lees hier de hele nieuwsbrief online