In deze nieuwsbrief:

  • Koolmees moet snel perspectief bieden op hoger pensioen
  • Wetsvoorstel samenwerking ouderenzorg sympathiek, nog niet voldoende
  • Brede investeringsagenda voor de zorg. In een brief geeft de KBO-PCOB, samen met andere Agenda voor de Zorg-partijen, aan hoe deze investeringen vorm moeten krijgen.
  • Onderzoek KBO-PCOB: Meerderheid 50-plussers wil coronavaccin
  • Waardeoverdracht kleine pensioenen goed regelen en monitoren

U kunt de hele nieuwsbrief hier lezen.