Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

  • Digitale ledenbijeenkomsten over pensioenen;
  • Daag uzelf en uw afdeling uit!
    Ook dit jaar staan we stil bij de 40 dagentijd in de aanloop naar Pasen. Deze periode start op Aswoensdag, 17 februari.
  • Vrijwilligers telefoonteam geschoold op woon-thema's
  • Onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) naar de gevolgen van de coronamaatregelen op uw gezondheid en welbevinden. Zij vroegen in het voorjaar hoe thuiswonende 65-plussers de coronamaatregelen hebben ervaren.

Lees de hele nieuwsbrief online.