In deze nieuwsbrief:

  • Achterban KBO-PCOB is tevreden over nieuw pensioenakkoord, maar met twijfels
  • Ledenvoordeel collectieve zorgverzekering ook in 2021
  • Er zijn meer betaalbare en geschikte huurwoningen nodig
  • Opinie: 'Schaf de mantelzorgboete af'
  • Actieplan Inclusieve Arbeidsmarkt nodig; ook aandacht voor mensen tussen 55 en 66 jaar
  • Gordelroosvaccin beschikbaar (sinds 1 juni) door succesvolle lobby
  • Verbeteringen mogelijk in verzekerde pakket
  • Ambassadeurs Positieve Gezondheid
    Breng (tot 30 juni) uw stem uit op dit project.

Lees de hele nieuwsbrief hier online.