De regering  heeft aanvullende maatregelen afgekondigd in verband met de bestrijding van het coronavirus.

Dit betekent dat er tot en met 6 april er geen activiteiten van de Seniorenvereniging zijn.