Met ingang van 1 oktober a.s. zal Mia Triepels - Peeters het secretariaat van onze vereniging overnemen van Mart Wolter.
Mart beëindigt tevens het bestuurslidmaatschap.  Hij is sinds februari 2007 bestuurslid (voorzitter of secretaris).
Wij danken Mart voor het vele werk dat hij als secretaris van onze vereniging heeft gedaan en zullen dan ook tijdens de jaarvergadering op gepaste wijze afscheid van hem nemen.