Tijdens de Paasviering werd ons recent afgetreden bestuurslid Dré Maas door voorzitter Ton Hillen naar voren geroepen.
De voorzitter ging kort in op de verdiensten van Dré.
Dré was bestuurslid vanaf 2011. Hij was en blijft contactpersoon van het grootste rayon. Daarbij is hij tevens de man met de langste bezoeken.
Ook was hij belast met de distributie van de Nestor.
Bij het 50-jarig jubileum was Dré (via zijn bedrijf) een van de hoofdsponsoren.
Met dit bedrijf was hij gastheer bij een van onze wandeltochten en ook op 2 mei a.s.zal hij met het bedrijf gastheer zijn bij onze fietstocht.
Als dank ontving Dré een attentie uit handen van de voorzitter.