Op 27 maart jl. heeft onze jaarvergadering plaatsgevonden.

De vergadering kende een vlot verloop.

De bestuursleden Karel Hendrikx en El Geelen werden herkozen, evenals voorzitter Ton Hillen.
Er is nog geen opvolger voor het afgetreden bestuurslid Dré Maas. Dré blijft actief als contactpersoon.
Karel, El, Ton en Dré werden bedankt voor alle werd dat ze voor de vereniging hebben gedaan.

Tijdens de vergadering werd een groot aantal leden gehuldigd ter gelegenheid van hun 25- of 30-jarig lidmaatschap.

Na het vergadergedeelte werd door Truus Manders-Scheres het project "Leudal 75 jaar bevrijd" toegelicht.
Onderdeel van dit project is de "pilotenroute", waarlangs tijdens de laatste maanden van de oorlog mensen naar bevrijd gebied werden gesmokkeld.
De route is uitgezet als wandel/fietsroute, die wordt gemarkeerd met kleurige lapjes aan de bomen.

Leden van onze vereniging hebben hiervoor meer dan 200 lapjes vervaardigd, die tijdens de vergadering lagen uitgestald.
Ook werden artikelen gepresenteerd die door de mensen van de dinsdagmiddagbijeenkomsten zijn gemaakt.

Tot slot kwam wethouder Martens aan het woord die een korte toelichting gaf van zijn portefeuille. Hij voegde zich daarna bij de mensen in de zaal.