Bij de Seniorenvereniging kunt u terecht voor advies over of hulp bij :

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning, keukentafelgesprekken
  • Tafeltje Dek Je
  • Het invullen van het aangiftebiljet inkomstenbelasting. In 2018 betalen onze leden geen eigen bijdrage.

Neemt u hiervoor contact op met een van onze ouderenadviseurs:

Ton Hillen, tel. 0475-593922

Ria Wolter, tel. 0475-592780

Voor het invullen van uw belastingformulier:

Ton Hillen, tel. 0475-593922

Mart Wolter, tel. 0475-592780