Bij de Seniorenvereniging kunt u terecht voor advies over of hulp bij :

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning, keukentafelgesprekken
  • Tafeltje Dek Je
  • Het invullen van het aangiftebiljet inkomstenbelasting.

Neemt u hiervoor contact op met onze ouderenadviseur:

Ton Hillen, tel. 0475-593922

Voor het invullen van uw belastingformulier:

Ton Hillen, tel. 0475-593922

Mart Wolter, tel. 0475-592780