Kienen

Er wordt weer gekiend in D’n Haammaeker. Aanvang 13.30 uur.
Zoals altijd zijn er mooie prijzen; natuurlijk ook de platsen van Christine!
Ook niet-leden zijn van harte welkom.