Gezamenlijke maaltijd

Aanvang 12.00 uur in D’n Haammaeker.
Het menu wordt deze maand verzorgd door De Eyk in Buggenum.
De eigen bijdrage bedraagt 13 euro.  Opgeven: uiterlijk 6 juni bij El Geelen, tel. 06 2536 3859.