Alzheimer Café

Thema: Dementie en zorg rondom het levenseinde Gastspreker: Specialist ouderengeneeskunde/SCEN arts
Als het levenseinde voor iemand met dementie nadert, dan wil je het zo dragelijk mogelijk maken. Vaak krijgen mensen dan specifieke problemen bijvoorbeeld: slikklachten, pijn, benauwdheid enz.
Welke zorg is er voor de laatste levensfase mogelijk? Hoe zit het rondom euthanasie bij dementie?
Wat kun je verwachten en wat kun je doen?
Een specialist ouderengeneeskunde/SCEN arts komt in het Alzheimercafé vertellen over hun werkwijze en de ervaringen uit de praktijk.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom in Zorgcentrum Beek en Bos, L’Unionlaan 1 te Heythuysen. De toegang is gratis. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur, het programma zal starten om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.