Kienen

Er wordt weer gekiend in D’n Haammaeker op 19 december. Aanvang 13.30 uur.
Zoals altijd zijn er leuke prijzen te winnen. Ook niet-leden zijn van harte welkom.