H. Mis

H. Mis voor de levende en overleden leden van Seniorenvereniging Sint Martinus. Deze H. Mis wordt in het bijzonder opgedragen voor mw. Mia Hoedemakers-Joosten.
Om 9.00 uur in het Parochiehuis.