Bezoek Kasteel de Keverberg

We worden getracteerd op koffie en vla en krijgen een rondleiding door een gids.

Kosten € 10,00. Vertrek om 13.30 uur vanaf Steeg/Goot. Opgave in de bus bij de Spar of bij Annie Hesen uiterlijk 18 augustus. Bij opgave graag vermelden per fiets of auto.