In de zomermaanden kan men op dinsdagavond jeu de boules spelen op de banen aan het Schoolhofje.
Tijdens de wintermaanden wordt er gespeeld op de beugelbaan van de Beugelclub "Onder Ons".

Voor informatie kunt u terecht bij Karel Henderikx.