Paasviering 24 maart 2018

Aanvang: 13.30 uur met een H. Mis in de Haammaeker, waarna koffie/thee met vlaai.

Michiel Malschaert zal in 2 gedeelten voor ons optreden.

Om ongeveer 17.00 uur sluiten we de middag af met het nuttigen van soep en een broodje kroket. De eigen bijdrage is € 10,00.
Opgave kan middels de strook bij de nieuwsbrief. U kunt deze inleveren tot uiterlijk 17 maart in de bus bij de Spar of bij El Geelen.