Op de eerste woensdag van de maand wordt om 9.00 uur de H. Mis opgedragen in het Parochiehuis. In deze H. Mis voor de levende en overleden leden van de seniorenvereniging gedenken wij speciaal de leden die in de afgelopen periode zijn overleden. De gezangen in deze H. Mis worden verzorgd door het Zonnebloemkoor.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Ton Hillen.