De onderwerpen in deze nieuwsbrief:

  • Roep om voldoende leeftijdsbestendige woningen
  • Investeringen in wijkverpleging dankzij succesvolle lobby KBO-PCOB
  • Blij met campagne Samen Veilig Onderweg
  • Rapportage belangenbehartiging april 2018
  • KBO-PCOB ondertekent Max Pensioenmanifest

Lees de complete nieuwsbrief online.