Inloop i-Pad

Van tien uur tot half twaalf kunnen gebruikers van de i-Pad met hun vragen terecht in de Haammaeker.