Elke woensdag van 10:45 - 11:45 uur: Meer Bewegen voor Ouderen (Gym).
Bewegen is belangrijk voor elke leeftijd, maar zeker ook voor ouderen.
Het uurtje wordt als volgt ingevuld: 45 minuten gym, 15 minuten koffie.
Ook het sociale aspect, het contact met anderen, is belangrijk.

Deze activiteit vindt plaats in Gemeenschapshuis De Haammaeker; docente is mevr. Nathalie Tobben.